Latihan: Latihan Final 2024 (2024)
POMP Sriwijaya (Sriwijaya)


Pos Terbang
Pos 1 - Sungai Lilin
 17 Mei 2024
 18 Mei 2024
Latihan (75km) - Selesai