Detail Lomba:
SRIWIJAYA GOES TO MEDAN 1000 KM (2023)


Klub: POMP Sriwijaya
Pos 2 - BELILAS
Koordinat: -0.546825, 102.411924
Jarak: ± 360km (∧ 439km, ∨ 341km)
Waktu: 2023-06-04 07:14:00
Durasi: 1 hari
Peserta:  79 /  14
Status: Selesai
KandangKoordinatJarakAtlet
AME pigeon - AP -2.946867, 104.752461373,107 km9 ek
ARNO LOFT - AL -3.029526, 104.746694379,306 km2 ek
Balai Loft - BL -2.884375, 104.387429340,642 km6 ek
BHARA Loft - YOVI -2.932196, 104.748685371,646 km4 ek
DeN$u LOFT - DL -2.907632, 104.669070363,523 km1 ek
Ducati Loft - DL -3.001565, 104.795473380,806 km12 ek
Ichsan Karim Loft - IKL -2.935349, 104.690575367,405 km10 ek
Kandang Arda Loft - KAL -3.435371, 104.247043380,901 km3 ek
Lazuardi Loft - LLF -2.928110, 104.761848372,348 km2 ek
MelodiSenjaLoft - MSL -2.991995, 104.796036380,086 km8 ek
 Lihat hasil Pos 2 - BELILAS